Πέμπτη

Web 2.0 in plain Greek

Πέμπτη
Δίνω αυτό κι έπεται συνέχεια από Αύγουστο.Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρώ κάτι τέτοιο. Το έχω ξανα-κάνει πριν πολλά χρόνια .. [σε άλλη υπηρεσία]