Τρίτη

Cybernetics- will be my temple

Τρίτη

Ο όρος Cybernetics μεταφράζεται ορθά - πιστεύω- ως Επιστήμη Συστημάτων ή Συστημική  [εξαιρετική μεταφορά στην ελληνική wikipedia] κι είναι μάλλον αντιληπτικό λάθος των ανθρώπων να αντιστοιχίζουν το Σύστημα μόνο σε κάτι τεχνικά κατασκευάσιμο. [Άλλωστε και ο όρος Τεχνολογία δεν αντιστοιχεί αποκλειστικά σε hardware "απεικονίσεις" αλλά αναφέρεται σε αλγοριθμικές ,συχνά, εφαρμογές μεθόδων μίας λειτουργικής κατάστασης που επιχειρεί να ικανοποιήσει μαζικές ανάγκες]

Στον πρώτο σύνδεσμο που σας έδωσα αναφέρεται:

"Studies in cybernetics provide a means for examining the design and function of any system, including social systems such as business management and organizational learning, including for the purpose of making them more efficient and effective."

Κι αυτό είναι κάτι που επίσης επισημαίνεται και στην Ελληνική μετάφραση [ο δεύτερος σύνδεσμος της αρχικής παραγράφου], κι όχι αβίαστα.

"Ιστορικά, κεντρική ιδέα πίσω από την κυβερνητική υπήρξε η ομοιότητα μεταξύ ζωντανών οργανισμών και τεχνολογικών μηχανισμών, μία ομοιότητα που μοντελοποιήθηκε με τις έννοιες του συστήματος, της ομοιόστασης και της ανάδρασης. Σε σχέση με τη θεωρία συστημάτων η κυβερνητική επικεντρώνεται περισσότερο στη λειτουργία των πολύπλοκων συστημάτων, δηλαδή στον τρόπο που ελέγχουν τη δράση τους, επικοινωνούν μεταξύ τους, αλληλεπιδρούν τα μέρη τους κλπ, παρά στη δομή τους."

Για εμένα προσωπικά εδώ εντοπίζεται και η πρώτη σημαντική διαφορά των διαδικτυακών συμπεριφορών της κυβερνοκουλτούρας από την ψυχολογία της μάζας.

Η μελέτη ενός συνόλου χαρακτηριστικών τα οποία παράγονται -συχνά με τεράστια διαφοροποίηση-από το ατομικό φέρεσθαι , είναι μάλλον ξεπερασμένης φιλοσοφίας.
Η νέα θρησκεία επιβάλει να εστιάσουμε στα ολιστικά συστήματα μέσα από τον τρόπο με τον οποίο οι μονάδες αλληλεπιδρούν.

Οι μονάδες αυτές μάλιστα, δεν είναι στατικής φύσεως παρουσίες αλλά συχνά παρουσιάζουν διαφορετικές αντιδράσεις σε παρόμοιες καταστάσεις ανάλογα με τα περιβάλλοντα.
Κάτι το οποίο βρίσκει έδαφος μελέτης στην Ψυχολογία Συστημάτων.
"Systems psychology is a branch of applied psychology that studies human behaviour and experience in complex systems. It is inspired by systems theory and systems thinking"

Σε ένα άλλο σημείο για τη Θεωρία Συστημάτων διαβάζω:
"Cybernetics as the theory of control mechanisms in technology and nature is founded on the concepts of information and feedback, but as part of a general theory of systems; the model is of wide application but should not be identified with 'systems theory' in general", and that "warning is necessary against its incautious expansion to fields for which its concepts are not made."

"Η Συστημική , ως θεωρία μηχανισμών ελέγχου στην τεχνολογία και τη φύση, στηρίζεται στις αρχές της πληροφορίας και της ανάδρασης, αλλά ως τμήμα μίας γενικευμένης θεωρίας συστημάτων. Το μοντέλο αυτό έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών αλλά δε θα έπρεπε να αναγνωρίζεται [=ταυτοποιείται] με τη θεωρία συστημάτων κι αυτή η επισήμανση [προ-ειδοποίηση] είναι απαραίτητη ώστε να αντιμετωπιστεί μία απρόσεκτη επέκταση του σε πεδία που δεν άπτονται των αρχών του."

Έχω την αμυδρή εντύπωση πως ένα από τα πεδία στα οποία δε θα ήθελε ο Von Bertalanffy [ο υπεύθυνος των ανωτέρω] να αντιστοιχηθεί η Συστημική είναι ακριβώς αυτή η Ψυχολογία της Μάζας ,τη διαφορετικότητα της οποίας επεσήμανα κι εγώ από την αρχή του κειμένου.

[Πάντα κατά την προσωπική μου άποψη] μία ακόμα επιβεβαίωση που δεικνύει τα παράλληλα , πιθανόν, αλλά οπωσδήποτε διαφορετικά σύμπαντα της Web Κυβερνητικής [διότι εδώ στο web "το" Cybernetics βρήκε το πιο φυσικό του περιβάλλον] και της παραδοσιακής Μάζας [την οποία αποτελούμε όλοι μαζί, χάνοντας ουσιαστικά την διακριτότητα μας], είναι πως το Πλήθος που κατασκευάζουμε δεν λειτουργεί απλά ως ένα νέο Σύστημα μονάδων αλλά ο καθένας μας φέρει μαζί με τη φυσική παρουσία του και την ..Homunculus παρουσία του η οποία μάλιστα εντός web παρουσιάζεται συχνά ως ο "υπεύθυνος" της διαδικτυακής μας ύπαρξης αλλά και της εξέλιξης της φυσικής παρουσίας μας.

..Σαν να ερχόμαστε στο web με έναν ..συνοδοιπόρο μέσα μας που γνωρίζει, σκέφτεται και συχνά αποφασίζει - γνωρίζοντας πώς να κρίνει - κατευθύνοντας τον συμβατικά κατασκευασμένο νου προ των πυλών αλλά και στα ενδότερα του διαδικτυακού φέρεσθαι. 

Tα παιδιά "μας" θα γεννιούνται πλέον μαζί με αυτόν τον Cybernetic Homunculus ενώ εμείς οι παλαιότεροι ..τον κατασκευάζουμε ήδη εδώ και χρόνια με έναν γονιδιακό, μαγικά πολύπλοκο και απολύτως Συστημικό τρόπο για αυτούς, μέσα από την καθημερινή ανάδραση μας στο web.

Είναι γνωστό άλλωστε πως τα γονίδια ακολουθούν τα patterns των συμπεριφορών...Δείτε πόσο πολύ άργησα [αργήσαμε] να μιλήσουμε για Συστημική,
εδώ [Norbert Weiner - 1948].