Τρίτη

Elizabeth Gilbert: A new way to think about creativity

Τρίτη



Μου το έδωσαν στο facebook 
και το αναδημοσιεύω για να μη ξεχάσω να το δω..



Τι δεν καταλαβαίνεις; Τι, δεν καταλαβαίνεις;!