Τρίτη

Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία Β’ Γυμνασίου. Μία προβληματικότητα με δύο αληθινά παραδείγματα.

Τρίτη


Έχουμε δύο μαθητές της Β’ Γυμνασίου. 


Ο μαθητής Α πηγαίνει σε Γυμνάσιο των Σερρών και ο μαθητής Β πηγαίνει σε Γυμνάσιο ενός χωριού των Σερρών. 


Και οι δύο μαθητές έχουν κατά την προσωπική μου κρίση εκπαιδευτικούς που πραγματικά επιθυμούν να βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν και να μάθουν. 


(όταν διδάσκεις πολλά χρόνια, αυτή την διάθεση την αναγνωρίζεις αρκετά εύκολα) Η μαθηματικός του μαθητή Α επιμένοντας στην εξάσκηση, δίνει σχεδόν σε κάθε μάθημα πάνω από 10 ασκήσεις «για το σπίτι».


Η μαθηματικός του μαθητή Β προτιμά να βοηθά την πλειοψηφία που υστερεί και δίνει λιγότερες ασκήσεις, παραμένοντας όμως στο ίδιο μάθημα για αρκετό καιρό. Ο φυσικός του μαθητή Α προτιμά να μη διδάσκει την ακριβή ύλη του βιβλίου αλλά πάντα σε σχέση με αυτή, επιλέγει να βάζει τους μαθητές να γράφουν περίπου 3 σελίδες σοβαρής θεωρίας σε κάθε μάθημα. (αυτό μας κάνει ένα σύνολο περίπου 6-10 σελίδες θεωρίας φυσικής = νέες έννοιες, εβδομαδιαία). Ο φυσικός του μαθητή Β δίνει ελάχιστη αλλά ικανοποιητική ύλη του βιβλίου σε κάθε μάθημα, συν 1 ή 2 ερωτήσεις θεωρίας που γράφουν οι μαθητές κατά την διάρκεια κάθε μαθήματος ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες. (δεν ξέρω αν έχετε αρχίσει να αντιλαμβάνεστε την τρομακτική διαφορά στον φόρτο μελέτης μεταξύ των δύο μαθητών) Ο χημικός του μαθητή Α, ακολουθεί την ύλη του βιβλίου. 

Η χημικός του μαθητή Β, προτιμά να διδάσκει μαζεμένα κάποια μαθήματα θεωρίας και ύστερα να προχωρά στα μαθήματα που περιλαμβάνουν ασκήσεις. 


(αυτό σημαίνει πως ο μαθητής Α εξετάζεται σε διαγώνισμα της πρώτης περιόδου με ασκήσεις ενώ ο μαθητής Β εξετάζεται σε διαγώνισμα θεωρίας)Μέχρι εδώ καταλαβαίνουμε όλοι πως έχουμε δύο παιδιά όπου το ένα είναι φορτωμένο ενώ το άλλο όχι. Κι αυτό είναι πιθανότατα το μικρότερο κακό εφόσον ο μαθητής Α έχει μεγαλύτερη πιθανότητα (λόγω φόρτου και δυσκολίας) να πάρει χαμηλότερους βαθμούς από τον μαθητή Α. 


Τι μπορεί να συμβεί:

Όλα τα μαθήματα έχουν Συμβούλους εκπαίδευσης. Οι σύμβουλοι αναλαμβάνουν να ελέγχουν την ύλη σε τακτά χρονικά διαστήματα και να συμβουλεύουν τους εκπαιδευτικούς. Ίσως λοιπόν οι σύμβουλοι των μαθηματικών, της φυσικής και της χημείας θα έπρεπε να επέμβουν στις περιπτώσεις που αναφέρω. 
Ας προχωρήσω τώρα σε πιο γενικά παραδείγματα αλλοπρόσαλλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην Β’ Γυμνασίου είναι η πρώτη φορά που οι μαθητές αρχίζουν να ασχολούνται με ασκήσεις στο μάθημα της Φυσικής. Ασκήσεις οι οποίες στηρίζονται σε τύπους. 


Guess what. Η παράγραφος «Επίλυση τύπων» στα Μαθηματικά είναι εκτός ύλης. 


περιεχόμενα


ύληΣτην Β’ Γυμνασίου επίσης, είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά μαθαίνουν για την τετραγωνική ρίζα. Μία γνώση η οποία είναι απαραίτητη με την εμφάνιση του Πυθαγορείου θεωρήματος εφόσον οι ασκήσεις εδώ έχουν να κάνουν με επίλυση εξισώσεων όπου υπάρχει η δύναμη του τετραγώνου. 


Guess what. Το άθροισμα των ωρών της Άλγεβρας, μέχρι να φτάσουν οι μαθητές να διδαχθούν την τετραγωνική ρίζα είναι 23 ώρες ενώ το άθροισμα των ωρών της Γεωμετρίας, μέχρι να φτάσουν οι μαθητές να διδαχθούν το Πυθαγόρειο θεώρημα είναι 10 ώρες – γεγονός που σημαίνει πως ο μαθητής θα φτάσει να διδαχθεί το πυθαγόρειο πολύ πριν φτάσει να διδαχθεί την τετραγωνική ρίζα. 
Όπως φαίνεται και στις παραπάνω απεικονίσεις άλλωστε, η τετραγωνική ρίζα θα διδαχθεί τον Δεκέμβριο ενώ το Πυθαγόρειο θεώρημα τον Νοέμβριο. 
Πάμε στην Χημεία. 


Στην Β’ Γυμνασίου τα παιδιά διδάσκονται πρώτη φορά Χημεία, η οποία πολύ σύντομα τους εισάγει στην επίλυση προβλημάτων στα μαθήματα που αφορούν Διαλύματα. 

Οι ασκήσεις αυτές στηρίζονται στην επίλυση εξισώσεων που δημιουργούνται βάσει των αναλόγων ποσών. 

Οι μαθητές έχουν διδαχθεί βέβαια ανάλογα ποσά στην Α’ Γυμνασίου αλλά όπως και μεγάλο μέρος άλλης ύλης, τα διδάσκονται ξανά σε πιο εμπλουτισμένη μορφή ασκήσεων (και θεωρίας) και στην Β γυμνασίου, μόνο που 

Guess What, 

στην Β γυμνασίου συναντούν τα ανάλογα ποσά ..τον Μάρτιο. Ελπίζω κάποιος στο Υπουργείο να λάβει υπόψη του το κείμενο. Στηρίζεται σε άπειρες ώρες αντιμετώπισης προβλημάτων που δημιουργεί το ανοργάνωτο της ύλης και της διδασκαλίας αυτών των μαθημάτων. Κι επειδή εγώ δεν είμαι διορισμένη για να γίνω Σύμβουλος Εκπαίδευσης, μπήκα στον κόπο να γράψω αυτό το ποστ κάνοντας πιθανότατα την δουλειά άλλων.


You thank me later, όταν δε θα έρθουν στο Λύκειο κουρασμένα παιδιά χωρίς αυτοπεποίθηση και γεμάτα κενά ή άλλα παιδιά με 20άρια στο γυμνάσιο που στο Λύκειο θα πέσουν από τα σύννεφα.